Фирма ”Сараком” ЕООД извършва ремонт на много широка гама от помпи и компресори и в зависимост от транспортирания флуид те биват:

- за хранитело-вкусовата промишленост
- за текстилната промишленост-апретура
- за химическата промишленост- хим водоочистка, киселини, основи
- петролната промишленост-течни и втечнени LPG  горива
- фармацевтичната промишленост
- полиграфическата промишленост
- за хладилна и криогенна техника - втечнен СО2, фреони, NH3
- други

Според вида на помпите :

- вакуумпомпи/ламелни, с течностен пръстен/
- центробежни/самозаксмукващи,вихрови/
- бутални
- роторни
- зъбни
- други

Извършваме ремонт на ламелни и бутални компресори, както и на двубутални газови разходомери за LPG.

начало     :     за фирмата     :     продукти     :     услуги     :     запитване      :       контакт