Фирма “Сараком” произвежда  графитни контролни пръстени и сегменти за филтропоставящи машини ,включени в линиите за производство на цигари като:
HAUNI  MAX 3, MAX 5, MAX S, MAX 70, MAX 80 Protos, MOLINS PA 7 RO, FOCKE, DECOUFLE, SKODA, DAKOTA .

Представяме на вниманието Ви списък с усвоените да момента графитни пръстени и сектори ,като можем да изработваме и по Ваш образец или чертеж/скица/.
Предлагаме и корекции на базовия пръстен/сектор с цел повишаване на капацитета на машината според желанието и заданието Ви, по предоставен чертеж.

CARBON RINGS

Кодов Номер

Тип машина

1

1030 MAX 20 FK

Hauni MAX V

2

1030 MAX 30 FK

Hauni MAX V

3

1040 MAX 44 FK-3

Hauni MAX

4

1040 MAX 5 FK-7

Hauni MAX

5

1040 MAX 5 FK-8

Hauni MAX

6

1040 MAX 6 FK-3

Hauni MAX

7

1040 MAX 6 FK-5

Hauni MAX

8

1118 MAX 8-1

Hauni MAX

9

1118 MAX 17-1

Hauni MAX

10

1119 MAX 23 U-1

Hauni MAX III-V

11

1119 MAX 25 U-1

Hauni MAX III-V

12

12.112.231.56

Dakota-1

13

1230 MAX 45

Hauni MAX

14

1250 MAX 109-1

Hauni MAX

15

1250 MAX 209

Hauni MAX V

16

138 MAX 515-2

Hauni MAX V

17

140 MAX 357

Hauni MAX

18

140 MAX 362-1

Hauni MAX

19

2 HC 1292 U-2

Hauni MAX

20

2 HC 17- 4

Hauni MAX

21

30 MAX 29-1

Hauni MAX III

22

350.13.3376 D

Focke

23

350.13.3377 D

Focke

24

38 MAX 87- 6

Hauni MAX

25

38 MAX 87 - 9

Hauni MAX V-MR

26

38 MAX 87 - 10

Hauni MAX V-MR

27

390343

Hauni MAX

28

406.28.0363 D

Focke

29

50 MAX 29-1

Hauni MAX

30

6 HC 6

Hauni MAX

31

64 MAX 3 U-2

Hauni MAX

32

64 MAX 17 U-3

Hauni MAX

33

90 HC 19-1

Hauni MAX

34

917 MAX 1059 U

Hauni MAX

35

917 MAX 1064 U

Hauni MAX

36

98021.976

Molins PA 7 RO

37

U 1017 MAX 65 FK-1

Hauni MAX

38

U 1017 MAX 83 F

Hauni MAX

39

U 48 FA 107 F-1

Hauni MAX

40

U 48 FA 107 F-2

Hauni MAX

41

U 548 FA 88-1

Hauni MAX

42

U 548 FA 160-1

Hauni MAX

43

U 570 FA 49-1

Hauni MAX

44

U 570 FA 49-2

Hauni MAX

45

U 570 FA 49-4

Hauni MAX

46

U 917 MAX 1166 FK

Hauni MAX

47

U 917 MAX 1176 FK

Hauni MAX

48

CF 3B101-850-I

Skoda

CARBON SECTORS

Кодов Номер

Тип машина

1

2 HC 225 - U - 1

Hauni MAX V

2

38487.515

Molins PA 7 RO

3

98047.357

Molins PA 7 RO

4

98047.358

Molins PA 7 RO

5

U 120 FA 16-1

Hauni MAX 70

6

U 120 FA 16-2

Hauni MAX 70

7

U 120 FA 45-1

Hauni MAX Protos

8

U 120 FA 48-1

Hauni MAX Protos

9

U 120 FA 50-1

Hauni MAX

10

U 120 FA 51-1

Hauni MAX

11

U 120 FA 59-1

Hauni MAX

12

U 120 FA 60.2M/1,2,3/

Hauni MAX

13

U 120 FA 61-1

Hauni MAX

14

U 120 FA 123

Hauni MAX

15

U 1017 MAX 33

Hauni MAX

16

U 1017 MAX 39

Hauni MAX

17

U 1210 MAX 50-1

Hauni MAX

18

U 1210 MAX 51-1

Hauni MAX

19

U 1210 MAX 65-1

Hauni MAX

20

U 1210 MAX 107-1M

Hauni MAX

21

U 1210 MAX 114

Hauni MAX

22

U 125 FA 6

Hauni MAX

23

U 48 FA 35-4

Hauni MAX

24

U 530 FA 5-1

Hauni MAX

25

U 570 FA 21

Hauni MAX

26

U 620 FA 30-1

Hauni MAX

27

U 620 FA 48

Hauni MAX

28

U 620 FA 50

Hauni MAX

29

U 620 FA 83

Hauni MAX

30

U 620 FA 83-1

Hauni MAX

31

U 620 FA 104-1

Hauni MAX

32

U 620 FA 154-1

Hauni MAX

33

U 620 FA 154-2

Hauni MAX

34

U 625 FA 6

Hauni MAX S

35

U 625 FA 69-2

Hauni MAX

36

U 70 FA 6-1

Hauni MAX

37

112 HC162 FK-2

Hauni MAX

38

112 HC161 FK-2

Hauni MAX

 

начало     :     за фирмата     :     продукти     :     услуги     :     запитване      :       контакт